Zrkadlo Z03

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 157 € bez patinovania a 165 € s patinovaním.