Zrkadlo Z04

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 190 € bez patinovania a 199 € s patinovaním.