Zrkadlo Z01

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 164 € bez patinovania a 174 € s patinovaním.