Zrkadlo Z01

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 300€ bez patinovania a 320 € s patinovaním.