Zrkadlo Z02

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 280 € bez patinovania a 300 € s patinovaním.