Zrkadlo Z06

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 320 € bez patinovania a 340 € s patinovaním.