Zrkadlo Z06

Šírka: 60 cm a výška: 150 cm. Cena: 220 € bez patinovania a 230 € s patinovaním.