Zrkadlo Z07

Šírka: 60 cm a výška: 60 cm. Cena: 140 € bez patinovania a 149 € s patinovaním.