Zrkadlo Z07

Šírka: 60 cm a výška: 60 cm. Cena: 210 € bez patinovania a 230 € s patinovaním.